CÁTIA VIDINHAS

Portugal, 1989. Tras varios años dibujando y pintando en los cuadernos que le regalaba su abuela, descubrió que la ilustración era su destino. Así que se licenció en Diseño Gráfico en el Instituto Politécnico do Cávado e do Ave y estudió un posgrado en Diseño de Imagen en la Facultad de Bellas Artes de Oporto, ciudad donde trabaja actualmente como diseñadora e ilustradora. Tras terminar sus estudios colaboró con algunas agencias de diseño y publicidad y sus obras se exhiben en diferentes exposiciones tanto individuales como colectivas. Algunos de sus álbumes ilustrados publicados son Os cavalos de Santiago (2012) y Nadav (2012).

CÁTIA VIDINHAS

Portugal, 1989. Després de diversos anys dibuixant i pintant als quaderns que li regalava la seva àvia, va descobrir que la il·lustració era el seu destí. Així doncs, es va llicenciar en Disseny Gràfic a l'Institut Politècnic do Cávado i do Ave i va estudiar un postgrau en Disseny d'Imatge a la Facultat de Belles Arts de Porto, ciutat on treballa actualment com a dissenyadora i il·lustradora. Després d'acabar els seus estudis, va col·laborar amb algunes agències de disseny i publicitat, i les seves obres s'exhibeixen en diferents exposicions tant individuals com col·lectives. Alguns dels seus àlbums il·lustrats publicats són Os cavalos de Santiago (2012) i Nadav (2012).

CÁTIA VIDINHAS

Portugal, 1989. After several years drawing and painting in the notebooks given to her by her grandmother, she discovered that illustration was her destiny. She graduated in Graphic Design from the Polytechnic Institute of Cávado and Ave and took a postgraduate course in Image Design at the Faculty of Fine Art in Oporto, and she still lives in the same city today, working as a designer and illustrator. After completing her studies she worked with a number of design and advertising agencies, and her work has been exhibited both individually and collectively. Some of her published illustrated albums include Os cavalos de Santiago (2012) and Nadav (2012).

CÁTIA VIDINHAS

Portugal, 1989. Amonari oparitzen zizkion koadernoetan irudiak eta marrazkiak egiten aritu ondoren zenbait urtez, bere bidea ilustrazioa zela ikusi zuen. Hortaz, Diseinu Grafikoko Lizentzia egin zuen  Cávadoko eta Aveko Institutu Politeknikoan, eta Irudien Diseinuaren Graduondokoa egin zuen Portoko Arte Ederretako Fakultatean. Gaur egun hiri horretan lan egiten du diseinatzaile eta ilustratzaile gisa. Ikasketak bukatu ondoren, diseinuaren eta publizitatearen arloan aritzen ziren agentzia batzuentzat aritu zen lanean, eta bere lanak zenbait erakusketatan jarri izan ditu, batzuk banakakoak eta beste batzuk taldean eginak. Honako hauek dira argitaratu dituen album ilustratuetako batzuk: Os cavalos de Santiago (2012) eta Nadav (2012).

CÁTIA VIDINHAS

Portugal, 1989. Tras varios años debuxando e pintando nos cadernos que lle regalaba a avoa, descubriu que a ilustración era o seu destino. Así que se licenciou en Deseño Gráfico no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e estudou un posgraduado en Deseño de Imaxe na Facultade das Belas Artes do Porto, cidade na que traballa actualmente como deseñadora e ilustradora. Tras terminar os seus estudos colaborou con algunhas axencias de deseño e publicidade e as súas obras exhíbense en diferentes exposicións, tanto individuais como colectivas. Algúns dos seus álbums ilustrados publicados son Os cavalos de Santiago (2012) e Nadav (2012).

CÁTIA VIDINHAS

Portogallo, 1989. Dopo vari anni disegnando e dipingendo i quaderni che le regalava sua nonna, scoprì che l’illustrazione era il suo destino. Si laureò, quindi, in Disegno grafico presso l’Istituto politecnico di Cávado e Ave e frequentò un corso di specializzazione in Disegno dell’immagine presso la facoltà di Belle Arti di Oporto, città dove lavora attualmente come disegnatrice e illustratrice. Dopo aver terminato gli studi, collaborò con alcune agenzie di disegno e pubblicità e le sue opere vengono esposte sia in varie mostre individuali che collettive. Tra gli album illustrati pubblicati, ricordiamo Os cavalos de Santiago (2012) e Nadav (2012).

CÁTIA VIDINHAS

Portugal, 1989. Após vários anos a desenhar e pintar nos cadernos que lhe oferecia a sua avó, descobriu que a ilustração era o seu destino. Assim, licenciou-se em Desenho Gráfico no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e fez uma pós-graduação em Desenho de Imagem na Faculdade de Belas Artes do Porto, cidade onde trabalha atualmente como desenhadora e ilustradora. Concluídos os seus estudos, colaborou com algumas agências de desenho e publicidade, e as suas obras foram exibidas em diferentes exposições, tanto individuais como coletivas. Alguns dos seus álbuns ilustrados publicados são Os cavalos de Santiago (2012) e Nadav (2012).

Subscribe to RSS - Cátia Vidinhas