CRISTINA VERBENA

Albacete. Vivo en Zaragoza, en el valle de los vientos, por eso nunca me peino. Un día me peiné… y me fui a vivir a Italia siete años. Soy más alta que Pulgarcita, viajera como el gato con botas, pero menos sabia que la tía Miseria. Crecí a la sombra de historias. Si cierro los ojos, recupero el ritmo de la voz que me contaba.

CRISTINA VERBENA

Albacete. Visc a Saragossa, a la vall dels vents, per això mai em pentino. Un dia em vaig pentinar… i vaig anar a viure a Itàlia set anys. Sóc més alta que la Polzeta, viatgera com el gat amb botes, però menys sàvia que la tia Misèria. Vaig créixer a l'ombra d'històries. Si tanco els ulls, recupero el ritme de la veu que me n’explicava.

CRISTINA VERBENA

Albacete. I live in Zaragoza, in the windy valley, which is why I never do my hair. One day I did my hair… and I went to live in Italy for seven years. I am taller than Thumbelina, with the wanderlust of Puss-in-Boots, but not as wise as Aunt Misery. I grew up in the shadow of stories. If I close my eyes, I can recall the rhythm of the voice that told them.

CRISTINA VERBENA

Albacete. Zaragozan bizi naiz, haizearen ibarrean, eta horregatik ez naiz sekula orrazten. Egun batean orraztu egin nintzen... eta Italiara joan nintzen zazpi urtez bizi izatera. Erpurutxo baino garaiagoa naiz, bidaiaria Katu botaduna bezala, baina ez Miseria Izeba bezain jakintsua. Istorioen itzalean hazi nintzen. Begiak ixten ditudanean, kontatzen aritzen zitzaidan ahots haren erritmoa berreskuratzen dut.

CRISTINA VERBENA

Albacete. Vivo en Zaragoza, no val dos ventos, por iso nunca me peiteo. Un día peiteeime… e marchei a vivir a Italia sete anos. Son máis alta ca a Polgarciña, viaxeira coma o Gato con Botas, pero menos sabia ca a Tía Miseria. Medrei á sombra de historias. Se fecho os ollos, recupero o ritmo da voz que me contaba.

CRISTINA VERBENA

Albacete. “Vivo a Saragozza, nella valle dei venti, per questo non mi pettino mai. Un giorno mi pettinai… e mi trasferii in Italia dove rimasi sette anni. Sono più alta di Pollicina, viaggiatrice come il Gatto con gli stivali e meno saggia di Zia Miseria. Sono cresciuta all’ombra delle storie. Se chiudo gli occhi, recupero il ritmo della voce che me le raccontava.”

CRISTINA VERBENA

Albacete. Vivo em Saragoça, no vale dos ventos, por isso nunca me penteio. Um dia penteei-me... e fui viver para Itália durante sete anos. Sou mais alta do que o Pequeno Polegar, gosto de viajar como o Gato das Botas, mas sou menos sábia do que o João e o Pé de Feijão. Cresci à sombra de histórias. Se fechar os olhos, consigo apanhar o ritmo da voz que me contava.

Subscribe to RSS - Cristina Verbena