FRAN PINTADERA

Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Pronto comenzó a hacer maletas y estas han pasado a formar parte de su vida. Estudió Educación Social y Psicopedagogía, pero también ha hecho cosas importantes, como tener un hijo y elegir su oficio. Es narrador oral, cuentero, cuentista, embustero profesional. Te espera con la maleta en la mano y la palabra en el cuerpo.

FRAN PINTADERA

Va néixer a Las Palmas de Gran Canaria. Aviat va començar a fer maletes i aquestes han passat a formar part de la seva vida. Va estudiar Educació Social i Psicopedagogia, però també ha fet coses importants, com tenir un fill i triar el seu ofici. És narrador oral, rondallaire, contista, mentider professional. T'espera amb la maleta a la mà i la paraula en el cos.

FRAN PINTADERA

He was born in Las Palmas in Gran Canaria. He soon began to travel and this has become a major part of his life. He studied Social Education and Psychopedagogy, but he has also done important things like having a child and finding his profession. He is a narrator of stories, a writer and teller of tales, a professional trickster. He is waiting for you with his suitcase in his hand and his whole being full of words.

FRAN PINTADERA

Kanaria Handian jaio zen, Las Palmasen. Laster hasi zen maletak egiten, eta bizitzaren zati bihurtu zaizkio geroztik. Gizarte Heziketa eta Psikopedagogia ikasi zuen, baina egin ditu gauza garrantzitsuagoak ere; adibidez, seme bat izan du eta hautatu egin du bere lanbidea. Ipuin kontalaria da, kontu kontaria, kontakatilu profesionala. Zure zain dago, maleta eskuan eta hitza gorputzean.

FRAN PINTADERA

Naceu en Las Palmas de Gran Canaria. Pronto comezou a facer maletas e estas pasaron a formar parte da súa vida. Estudou Educación Social e Psicopedagoxía, pero tamén fixo cousas importantes, coma ter un fillo e escoller o seu oficio. É narrador oral, contiñeiro, contista, troleiro profesional. Agarda coa maleta na man e a palabra no corpo.

FRAN PINTADERA

È nato a Las Palmas di Gran Canaria. Ha iniziato a viaggiare da giovane e le valigie sono ormai parte integrante della sua vita. Ha studiato Educazione Sociale e Psicopedagogia, ma ha anche realizzato alcune cose importanti, come avere un bambino e scegliersi il lavoro. È un narratore orale, cantastorie, novelliere e un bugiardo professionista. È sempre lì in attesa con una valigia in mano e la parola pronta.

FRAN PINTADERA

Nasceu em Las Palmas de Gran Canaria. Cedo começou a fazer as malas e estas passaram a formar parte da sua vida. Estudou Educação Social e Psicopedagogia, mas também fez coisas importantes, como ter um filho e escolher o seu ofício. É narrador oral, contador de histórias, contista, embusteiro profissional. Espera-te de mala na mão e palavra no corpo.

Subscribe to RSS - Fran Pintadera