Avís legal

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de www.lafragatina.com és Thinka Diseño y Comunicación S.L. (d'ara endavant Edicions La Fragatina), amb domicili a aquests efectes a Plaza Espanya número 23, 1º A de Fraga (Osca) amb C.I.F.: B-22375497 inscrita en el Registre Mercantil d'Osca en el tom 593, foli 194, full HU-11209.
2. USUARIS: L'accés i/o ús d'aquest portal d'Edicions La Fragatina atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.
3. ÚS DEL PORTAL: www.lafragatina.com proporciona l'accés a informació i serveis (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Edicions La Fragatina o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Edicions La Fragatina ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d'Edicions La Fragatina, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
4. PROTECCIÓ DE DADES: Edicions La Fragatina compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Edicions La Fragatina, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, Edicions La Fragatina informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Edicions La Fragatina, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que hi conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Edicions La Fragatina o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Edicions La Fragatina. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Edicions La Fragatina. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'Edicions La Fragatina.
6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Edicions La Fragatina no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
7. MODIFICACIONS: Edicions La Fragatina es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
8. ENLLAÇOS: En el cas que a www.lafragatina.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Edicions La Fragatina no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Edicions La Fragatina assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
9. DRET D'EXCLUSIÓ: Edicions La Fragatina es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.
10. GENERALITATS: Edicions La Fragatina perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.
11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Edicions La Fragatina podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Edicions La Fragatina i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals espanyols.

POLÍTICA DE COOKIES

Per al bon funcionament de www.lafragatina.com, el sistema de navegació i el programari utilitzat recullen algunes dades de navegació (endavant anomenades “cookies”) que són necessàries en l'ús dels protocols de comunicació d'internet. Les “cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l'adreça IP que utilitza l'ordinador per connectar-se al lloc web, l'adreça URL de la pàgina web demanada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació no s'associa a cap persona perquè no s'emmagatzemen dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Les “cookies” queden guardades a la memòria del navegador de l'usuari, tot i que la informació que contenen no s'utilitza.

En aquesta secció donarem a l'usuari informació específica de les “cookies” que s'utilitzen a www.lafragatina.com i informarem l'usuari de les maneres més habituals per esborrar-les o desactivar-les. Per controlar l'ús de les “cookies” per part dels llocs web, l'usuari pot definir la configuració de privacitat del seu navegador. Si es deshabiliten completament les ”cookies” és possible que alguns serveis de www.lafragatina.com no funcionin correctament.

1. GESTIÓ DE LES "COOKIES": Tot i que www.lafragatina.com no utilitza “cookies” per recaptar dades personals identificatives, informem de la manera com l'usuari pot restringir o bloquejar les “cookies” quan navega per www.lafragatina.com. Recomanem el lloc web www.aboutcookies.org als usuaris que vulguin més informació i més detalls sobre la gestió de "cookies". En aquesta adreça www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 es pot consultar com gestionar les "cookies" segons el navegador.

2. "COOKIES" QUE GUARDA www.lafragatina.comQuan els usuaris naveguen per www.lafragatina.com es guarda informació anònima per facilitar l'accés a la informació.

3. "COOKIES" DE TERCERS: www.lafragatina.com també utilitza “cookies” i tecnologies d'altres empreses dedicades.

  • Google Analytics: Per medir estadístiques d'accés a les pàgines. (més informació)
  • Google Maps: Per oferir servei de posicionament de continguts.

Més informació de les Cookies utilitzades (http://www.cookie-checker.com/check-cookies.php?url=lafragatina.com)

4. "COOKIES" DE LLOCS WEB DE TERCERS: A www.lafragatina.com, hi ha vegades que s'insereixen fotos i continguts de vídeo de llocs web com YouTube i de Flickr. El contingut està inserit en els nostres portals i hi ha la possibilitat que els llocs web de referència disposin de "cookies". www.lafragatina.com no té el control sobre la difusió i la gestió d'aquestes "cookies" i, per tant, es recomana que es revisin les polítiques de privacitat d'aquests llocs web per determinar-ho. En el cas que l'usuari comparteixi algun contingut dels portals web amb determinades xarxes socials, existeix la possibilitat que aquests llocs incloguin alguna "cookie" quan es registren el seu servei. www.lafragatina.com no té control sobre la difusió i la gestió d'aquestes "cookies" i es recomana a l'usuari que consulti la informació relativa a les seves polítiques de privacitat.