Entregas e devolucións

ENTREGAS E DEVOLUCIÓNS

La Fragatina realiza envíos a calquera parte do mundo. Os pedidos pódense enviar mediante servizo de mensaxaría ou ben a través de Correos (servizo postal de España).        

España e Portugal
Para entregas en España (península e Baleares) e Portugal, a tarifa de envío é de 6 €, independentemente da cantidade de libros comprados. O prazo de entrega adoita ser de entre 7 e 14 días. Para entregas en Canarias, Ceuta e Melilla a tarifa é de 8 €, independentemente da cantidade de libros comprados. O prazo de entrega adoita ser de entre 7 e 14 días.       

  • Gastos de envío gratuítos para pedidos en España (península e Baleares) superiores a 27 €.
  • Gastos de envío gratuítos para pedidos en Canarias, Ceuta e Melilla superiores a 37 €.

Europa e resto do mundo
As tarifas de envío para Europa (fora de España e Portugal) a través de Correos son de 28 € e para o resto do mundo, 32 €, independentemente da cantidade de libros comprados por pedido. O prazo de entrega oscila entre os 8 e os 14 días para os envíos en Europa e entre 10 e 28 días para o resto do mundo. En caso de necesitar un envío urxente, a mellor opción é o envío a través do servizo de mensaxaría (fora de España e Portugal). A continuación especifícanse as tarifas de envío en euros para cada destino: 

  • Europa 1: 28 €
  • Europa 2*: 32 €                              
  • Europa 3**: 38 €     
  • África e Oriente Medio: 38 €
  • Norteamérica: 27 €
  • Latinoamérica: 31 €
  • Resto do mundo 38 €

*Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, República Checa e Romanía.

**Bielorrusia, Bosnia, Croacia, Islandia, Illas Feroe, Macedonia, Rusia, Serbia, Ucraína e Turquía.

La Fragatina resérvase o dereito a cambiar as tarifas de envío en calquera momento.

Política de devolucións
As devolucións deberán notificarse por escrito nun prazo máximo de dous días a partir do día seguinte á recepción dos artigos. De ser así, reintegrarase o importe do artigo na súa totalidade, incluíndo os gastos de envío do artigo ao seu domicilio. Os gastos de devolución do artigo correrán a cargo do consumidor. Non obstante, en caso de que a devolución se deba a un defecto no artigo recibido, será La Fragatina a que asuma os custos. O reembolso realizarase a través do mesmo método de pagamento que se utilizou para realizar a compra á maior brevidade posible e, en todo caso, dentro dun prazo de 30 días a partir do día en que se nos notifique a devolución.

Unha vez notificada a devolución, deberanse devolver os artigos decontado e nas mesmas condicións en que se recibiron, sendo o consumidor o responsable da súa integridade de custos. O consumidor ten a obriga legal de coidar razoablemente dos artigos mentres estean na súa posesión. Se non se cumpre con esta obriga, reservámonos o dereito de tomar as medidas necesarias para exixir unha compensación.

Alfándega
As mercadorías pedidas a La Fragatina para a entrega internacional poden estar suxeitas a dereitos de importación e impostos que se aplican cando o paquete chega ao destino especificado. Calquera cargo adicional para o despacho alfandegueiro deberá recaer sobre o consumidor, xa que non temos control sobre estes cargos e non podemos predicir a súa contía. As políticas alfandegueiras varían moito en función de cada país, polo que o consumidor deberá pórse en contacto coa súa oficina local de aduanas para máis información. Ademais, teña en conta que ao encargar un produto de La Fragatina, vostede considérase o importador nominal e deberá cumprir con todas as leis e regulamentos do país no que se reciba a mercadoría. Por último, teña en conta que as entregas transfronteirizas están suxeitas á apertura e inspección por parte das autoridades alfandegueiras.