Soledad Felloza

Nací a orillas de un río que en lengua guaraní quiere decir de pájaros pintados, Uruguay. Las madreselvas aroman mi infancia y cobijan mis amores primeros. Las calles anchas de tierra esconden las primeras letras que garabateé y bajo el arenero de la plaza Bella Vista enterré un día mis miradas torcidas y me fui por el mundo a contar mis mentiras más verdaderas. He actuado y contado cuentos en festivales de Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Argelia, Perú, Francia, Italia, Portugal, Holanda. He contado cuentos en toda España, menos en Cantabria. Me enamoro cada vez que me subo al escenario y sufro cuando bajo. Aún no he contado el mejor cuento. Mientras tanto, aquí voy, esta soy o intento ser.

Soledad Felloza

Vaig néixer a la vora d'un riu que en llengua guaraní vol dir d'ocells pintats, Uruguai. Els lligaboscs aromen la meva infància i acullen els meus primers amors. Els carrers amples de terra amaguen les primeres lletres que vaig gargotejar i sota el sorral de la plaça Bella Vista vaig enterrar un dia les meves mirades tortes i me'n vaig anar pel món a explicar les meves mentides més veritables. He actuat i explicat contes a festivals d'Uruguai, Argentina, Xile, Bolívia, Veneçuela, Cuba, Algèria, Perú, França, Itàlia, Portugal, Holanda. He explicat contes a tota Espanya, menys a Cantàbria. M'enamoro cada vegada que pujo a l'escenari i pateixo quan baixo. Encara no he explicat el millor conte. Mentrestant, aquí vinc, aquesta sóc o intento ser.

Soledad Felloza

I was born in Uruguay on the banks of a river whose name in the Guarani language means painted bird. My childhood was perfumed by honeysuckle which also gave shelter to my first loves. The narrow earth streets hide the first letters I scrawled and beneath the sandpit in Bella Vista square I one day buried my twisted ways of looking and went off round the world to tell my truest lies. I have performed and told stories in Festivals in Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Algeria, Peru, France, Italy, Portugal, and the Netherlands. I have told stories all over Spain, except in Cantabria. I fall in love every time step out on stage and I suffer when I come off. I still have not told the best story. Meanwhile, here I am, this is what I am or try to be.

Soledad Felloza

Ibai baten bazterrean jaio nintzen, guarani hizkuntzaz txori margotuak esan nahi duena, Uruguain. Atxapar landareek nire haurtzaroa usaineztatu zuten, eta nire lehen maitasunen babesleku izan ziren. Lurrezko kale zabaletan egin nituen lehen hizki zirrimarrak, eta Bella Vistako plazako legarretan, nire begirada okerra lurperatu; hala, mundura atera nintzen nire gezurrik egiazkoenak kontatzera. Ipuinak antzeztu eta kontatu ditut zenbait jaialditan, Uruguain, Argentinan, Txilen, Bolivian, Venezuelan, Kuban, Aljerian, Perun, Frantzian, Italian, Portugalen eta Holandan. Ipuinak kontatu ditut Espainia guztian, Kantabrian izan ezik. Maitemindu egiten naiz agertokira igotzen naizen bakoitzean, eta sufritu egiten du jaistean. Oraindik ez dut ipuinik onena kontatu. Bitartean, hemen noa, hauxe naiz edo izaten saiatzen naiz.

Soledad Felloza

Nacín na beira dun río cuxo nome en lingua guaraní quere dicir «de paxaros pintados», Uruguai. Os chuchameles perfuman a miña infancia e acubillan os meus amores primeiros. As rúas anchas terreas esconden as primeiras letras que esborranchei e baixo o areeiro da praza Bela Vista enterrei un día as miñas miradas tortas e partín polo mundo adiante para contar as miñas mentiras máis verdadeiras. Actuei e contei contos en Festivais de Uruguai, Arxentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Alxeria, Perú, Francia, Italia, Portugal, Holanda. Contei contos en toda España, menos en Cantabria. Namórome cada vez que subo ao escenario e sufro cando baixo. Aínda non contei o mellor conto. Mentres tanto, aquí vou, esta son ou intento ser.

Soledad Felloza

Sono nata sulle rive di un fiume in Uruguay che nella lingua guaraní vuol dire “fiume degli uccelli colorati”. I caprifogli profumano la mia infanzia e proteggono i miei primi amori. Le grandi strade polverose celano le prime lettere che ho scarabocchiato e sotto alla sabbia della piazza Bella Vista ho sepolto un giorno i miei sguardi torvi e me ne sono andata per il mondo a raccontare le mie bugie più veritiere. Ho recitato e raccontato storie a Festival in Uruguay, Argentina, Cile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Algeria, Perù, Francia, Italia, Portogallo, Olanda. Ho raccontato storie per tutta la Spagna, ad eccezione della Cantabria. Mi innamoro ogni volta che salgo sul palcoscenico e soffro quando scendo. Ancora non ho raccontato la mia storia migliore. Nel frattempo, eccomi qui, questa sono io o cerco di esserlo.

Soledad Felloza

Nasci nas margens de um rio que em língua guarani significa de pássaros pintados, Uruguai. As madressilvas aromatizam a minha infância y cobiçam os meus amores primeiros. As ruas largas de terra escondem as primeiras letras que rabisquei e debaixo do recreio de areia da praça Bella Vista enterrei um dia os meus olhares de esguelha e fui pelo mundo a contar as minhas mentiras mais verdadeiras. Representei e contei contos em Festivais do Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Venezuela, Cuba, Argélia, Peru, França, Itália, Portugal, Holanda. Contei contos em toda a Espanha, menos na Cantábria. Apaixono-me cada vez que subo ao palco e sofro quando desço. Ainda não contei o melhor conto. Entretanto, aqui vou, esta sou eu, ou tento ser.

Subscribe to RSS - Soledad Felloza